Բարի գալուստ «Ստեփանավանի պրոֆ. Ա.Քալանթարի անվ. պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժին:

Մենք կօգնենեք Ձեզ գտնել պատասխաններ՝

 • Կարիերայի պլանավորման և հետագա զարգացման հետ կապված Ձեզ անհանգստացնող հարցերին
 • Մենք ձեզ կտրամադրենք խորհրդատվություն ինքնակենսագրական փաստաթղթերի՝ ռեզյումեների, ուղեկից նամակների խմբագրման և խորհրդատվության,
 • ինչպես նաև կտեղեկացնենք գալիք սեմինարների և տարածաշրջանում գյուղատնտեսական ֆերմերային տնտեսությունների, կաթի արտադրամասերի ղեկավարներիին ինչպես նաև այլ գործատուների հետ հանդիպումներ:

 

Կարիերայի ուղեցույց

Աշխատանքի որոնումը դժվար է, բայց ոչ անհնար և ժամանակատար գործընթաց է: Այդ գործում Ձեզ աշխատանքի տեղավորաման և խորհրդատվության բաժինը՝ կարիերայի կենտրոնը կօգնի.

 • Կատարել ինքնագնահատում
 • Առաջին քայլեր աշխատանք որոնելիս
 • Ինչպես դիմել գործատուին
 • Հարցազրույց

Աշխատանքի որոնումների գործընթացում կարևորվում է ծանոթությունների ցանցի օգտագործումը:

Ծանոթությունների ցանց

 1. Շփում կարիերայի կենտրոնի հետ, դասախոսական կազմի և նրանց շրջապատի հետ, որը լայն հնարավորություններ ու դռներ կբացի:
 2. Տարածաշրջանի և ՀՀ-ի գյուղատնտեսական ընկերությունների ուսումնասիրում, տեղեկությունների հավաքում, որի գործում մենք աջակից կլինենք:

Աշխատանք գտնելու ուղիները

 1. Քոլեջի կարիերայի կենտրոն
 2. Արտադրական պրակտիկա
 3. Լրատվամիջոցներ
 4. Համացանց
 5. Աշխատանքի տեղավորման,
 6. Զբաղվածության պետական ծառայություն,
 7. Փոքր բիզնեսի զարգացման կենտրոններ,
 8. Զրույցներ աշխատանքի մասին՝ ընտանիքի անդամների, ընկերների, դասախոսների, ուսուցիչների, հարևանների և բարեկամների հետ,
 9. Ցուցահանդեսներ,
 10. Վերապատրաստման դասընթացներ,
 11. Կամավոր աշխատանք:

Ինչպես դիմել գործատուին

Ձեր ինքնակենսագրականը գրեք այնպես, որ գործատուին ցույց տաք հետևյալը.

 1. Ինքներդ գրեք ձեր ինքնակենսագրականը,
 2. Տվեք այնպիսի տեղեկություններ, որոնք հավանական աշխատանքին են վերաբերվում,
 3. Ցուցաբերեք ստեղծագործական մոտեցումը միշտ մնալով պրոֆեսիոնալ,
 4. Նկարագրեք ձեր փորձը, գիտելիքը, որը որ ձեռք եք բերելուսումնառության տարիներին,
 5. Նկարագրեք Ձերմասինդրականլույսիներքո,շեշտեքՁերուժեղայլոչթեթույլկողմերը,
 6. Ինքնակենսագրականը չպետք է երկու էջից ավելի լինի,
 7. Ներկայացրեք Ձեր ստացած դիպլոմը, վկայագիրը եթե այն առնչվում է Ձեր հավակնած աշխատանքին: