Այսօր՝ փետրվարի 20-ին քոլեջի գրադարանում կազմակերպվեց փոքրիկ միջոցառում նվիրված Հովհ. Թումանյանի 150-ամյակին:ՈՒսանողների կողմից ներկայացվեցին Հովհ. Թումանյանի քառյակները, ինչպես նաև գիրք նվիրելու օրվա խորհրդի կապակցությամբ միջոցառման մասնակիցներին քոլեջի կողմից նվիրեցին Հովհ. Թումանյանի գրքերից: Միջոցառման կազմակերպիչներ՝ հայոց լեզվի մասնագետ՝ Ա.Չոբանյան և գրադարանավարուհի՝ Վ.Մելիքսեթյան

Այսօր՝ փետրվարի 20-ին քոլեջի մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու Կ.Ջիլավյանի կողմից համագործակցության շրջանակներում կազմակերպվեց ԶՊԳ տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Գ.Դավթյանի հանդիպումը քոլեջի ավարտական կուրսերի հետ <<Աշխատանք գտնելու ուղիները>> թեմայով:Դասախոսությամբ հանդես եկավ նաև քոլեջի տնտեսագիտական ամբիոնի վարիչ՝ Կ.Ղուկասյանը: