Առաջին մեղրաքամը

  Քոլեջի <<We are candy>> (Վի ար քենդի) ուսանողական ընկերությունը դասախոսների մասնակցությամբ կազմակերպեց և իրականացրեց առաջին մեղրաքամը:ՈՒսանողները ոգևորված էին ստացված արդյունքներով, ինչը իրենց տևական աշխատանքի արդյունքն էր: ՈՒսանողական ընկերության անդամները իրենց խորին  շնորհակալությունն են հայտնում   «Բիզնես և Կրթություն Գործընկերություն» Հիմնադրամի նախագահ՝ տիկին Մ.Ժամկոչյանին իրենց ուսանողական ընկերության ստեղծման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու համար:

«Մասնագիտությունների խթանման օր Լոռիում»

Ստեփանավանի պրոֆեսոր Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի հետ համատեղ «Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվեց «Մասնագիտությունների խթանման օր Լոռիում» միջոցառումը։ Միջոցառման հիմնական նպատակն էր ծանոթացնել Լոռու մարզի երիտասարդներին վերոնշված կրթական հաստատության ուսումնական ծրագրին և դուալ համակարգով ներդրվող մասնագիտություններին։ Միջոցառմանը ներկա էին 60-ից ավել աշակերտ, որոնք տեղում ծանոթացան ներկայացվող […]

Կույր համտես խաղ

Քոլեջի կարիերայի կենտրոնի և <<Զոոանասնաբուժական>> ամբիոնի կողմից կազմակերպվեց համատեղ միջոցառում` /պատմական ակնարկ/ <<Պանիրը որպես ուտեստ` սկզբնավորումից մինչ այսօր>> թեմայով:Իրականացվեց կույր համտես խաղ:Մասնակից կուրսերն էին` <<Կաթի և կաթն. տեխ.>> մասն. 2-րդ և 3-րդ կուրսերը, ակնկալվող վերջնարդյունքով ներքին և արտաքին շահակիցները ծանոթացան պանրագործության ստեղծման և զարգացման պատմությանը: Շնորհակալություն քոլեջի դասախոս` Լ.Վահրադյանին և Ա.Մանուկյանին միջոցառման կ ազմակերպմանն աջակցելու […]

Գործնական աշխատանք «Խումբ: Թիմային վարքագիծ»

Քոլեջի  «Կաթի և կաթնամթերքի   տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսում /Կառավարում/ առարկայի աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման շրջանակներում անցկացվեց գործնական աշխատանք «Խումբ: Թիմային վարքագիծ » թեմաների շուրջ, որի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել խմբային աշխատանքի և թիմային վարքագծի հմտություններ:

Մասնագիտական կարողությունների կատարելագործում

Քոլեջի առկա բաժնի «Անասնաբուժություն» և «Կաթի և կաթն. տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողները կատարելագործելով իրենց մասնագիտական կարողությունները աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում են իրականացնում կաթի վերամշակման ձեռնարկու թյունում և անասնապահական ֆերմայում:

<<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով գիտական միջոցառում

Քոլեջի ուսանողությունը գրադարանավար՝ Վ.Մելիքսեթյանի գլխավորությամբ իրականացրեցին <<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով գիտական միջոցառման 2-րդ մասը, որն ուղեկցվեց ֆիլմի դիտումով ինչպես նաև միջոցառման շրջանակներում ուսանողների կողմից ընթերցվեցին սույն խորագիրը կրող ինքնուրույն աշխատանքներ և լավագույն աշխատանքները քոլեջի տնօրինության կողմից պարգևատրվեցին: Միջոցառումն ուներ ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական նշանակություն: Շնորհակալությո ւն քոլեջի ուսանողադասախոսական անձնակազմին միջոցառմանն աջակցելու համար:

Մասնագիտական օր

<<Մասնագիտական օր>> թեմայի շրջանակներում Ստեփանավանի թիվ 2-րդ դպրոցի աշակերտները այցելեցին մեր կրթօջախ, որտեղ <<Տեխնիկական >> ամբիոնի վարիչ՝ Լ.Գրիգորյանի, դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ ներկայացվեցին ամբիոնի հնարավորությունները ինչպես նաև այցի շրջանակներում <<Փոխ. կազմ. և կառ. տրանսպորտում>> և <<Գյուղ. մեք. և սարք.շահ.>> մասնագիտությունների ուսանողների կողմից կազմակերպվեց միջոցառում՝ <<Ապագայի մեքենաներ>> թեմայով, որի շրջանակներում ներկայացվեցին ապագայում շահագործելի մեքենաները և գյուղ. […]

Այցելություն <<Տարածքային միասնական սոցիալական ծառայություն>>

Կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու՝ Կ.Ջիլավյանի և Ք.Մովսեսյանի ուղեկցությամբ քոլեջի <<Մենեջմենթ>> և <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտությունների ավարտական կուրսերի ուսանողները այցելեցին <<Տարածքային միասնական սոցիալական ծառայություն>>, որտեղ ավագ մասնագետ Գ.Դավթյանը ներկայացրեց կենտրոնի գործառույթները, կենտրոն դիմելու կարգը՝ թափուր աշխատատեղերը համալրելու համար: Շնորհակալություն ՄՍԾ-ի ավագ մասնագետ՝ Գ.Դավթյանին և տնօրինությանը:

Այցելություն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հրավերով Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի թվով 42 ուսանողներ <<Սպառողների ֆինանսական կրթության բարձրացում>> ծրագրի շրջանակներում այցելեցին հաշտարարի գրասենյակ, ինչպես նաև <<Էլիտ պլազա>> բիզնես կենտրոնում մասնակցեցին սեմինար դասընթացի, որտեղ ուսանողները ստացան գիտելիքներ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության մասին, որի շրջանակներում կազմակերպվեց ինտելեկտուալ խաղ ձեռք բերված գիտելիքների վերաբերյալ և հաղթող թիմը պարգևատրվեց հուշանվերներով: Այնուհետև […]

Գիտական միջոցառում

Քոլեջի ուսանողությունը գրադարանավար՝ Վ.Մելիքսեթյանի գլխավորությամբ իրականացրեցին գիտական միջոցառում՝ <<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով նվիրված Անի մայրաքաղաքին: Միջոցառումն ուներ ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական նշանակություն: Շնորհակալություն քոլեջի ուսանողադասախոսական անձնակազմին միջոցառմանն աջակցելու համար