Այց պաղպաղակի արտադրության գործարան

Սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին, «Բիզնես և Կրթություն Գործընկերություն» հիմնադրամը կազմակերպեց այց պաղպաղակի արտադրության գործարան Ստեփանավանի պրոֆ. Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության ուսանողների համար: Ուսանողները ներկա գտնվեցին «Մառնիկ» ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող Finny պաղպաղակի ստեղծման գործընթացին, ինչպես նաև մասնագետի հետ պատրաստեցին պաղպաղակ: Այնուհետև ուսանողների համար կազմակերպվեց փորձի փոխանակում Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման […]

<<Մեղվապահություն և մեղվաբուծություն>> թեմայով միջոցառում

<<Բիզնես և կրթություն գործընկերություն>> հիմնադրամ <<ՄԿՈՒ-համագործակցություն Հարավային Կովկասում>> ծրագիր Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն/CARD/ հիմնադրամի կողմից Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում<<Մեղվապահություն և մեղվաբուծություն>> մոդուլի շրջանակներում իրականացվեց միջոցառում քոլեջի ուսանողների և աշխատակիցների համար : Քոլեջի տնօրինությունը շնորհակալություն է հայտնում կազմակերպիչներին ուսուց ողական և բովանդակալից միջոցառման համար:

Գործնական պարապմունք

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսաան քոլեջում <<Անասնաբուժություն>> մասնագիտության 3-րդ կուրսում իրականացվեց <<Լաբորատոր ախտորոշման նպատակով համապատասխան նմուշների հավաքում>> մոդուլից գործնական պարապմունք, թեման՝ հա տուկ վտանգավոր հիվանդությունների ախտանմուշների հետ աշխատելիս անվտանգության կանոնների պահպանում:

Գործնական կարողությունները զարգացնում

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անի Մանուկյանը #Miassine հիմնադրամի կողմից #Մրցունակաշկերտհասանելիաշխատանք ծրագրի շրջանակներում համաձայն եռակողմ պայմանագրի իր գործնական կարողությունները զարգացնում և հմտացնում է <<ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ>> ՍՊԸ-ում:

Շրջայց Մարգահովիտ

Սույն թվականի հունիսի 16-ին #Miassine հիմնադրամի և Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի համագործակցության շրջանակներում #Մրցունակաշկերտհասանելիաշխատանք ծրագրի 2-րդ փուլի իրականացման ընթացքում քոլեջի <<Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա>> և <<Անասնաբուժություն>> մասնագիտությունների 2-րդ կուրսերի ուսանողները կարիերայի պատասխանատուի և դասախոսներ՝ Տ.Չոբանյանի և Ա.Նալբանդյանի ուղեկցությամբ կատարեցին շրջայց Մարգահովիտի <<Վարդանուշ>> ՍՊԸ կաթի վերամշակման ձեռնարկություն և Գ.Մարգարյանի անասնապահական ֆերմա: ՈՒսանողները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու արտադրության […]

Շրջայց «Լոռվա Կաթ» ՍՊԸ Miassine հիմնադրամի «Մրցունակ աշկերտ» ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում

Սույն թվականի հունիսի 2-ին Miassine հիմնադրամի Մրցունակ աշկերտ՝ հասանելի աշխատանք ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի կարիերայի պատասխանատու՝ Կ. Ջիլավյանի և Դուալ կրթական ծրագրի ղեկավար՝ Ս. Օրդոյանի կազմակերպմամբ տեղի ունեցավ շրջայց «Լոռվա Կաթ» ՍՊԸ, որտեղ ուսանողները ամրապնդեցին իրենց տեսական գիտելիքները։ Շնորհակալություն Miassine հիմնադրամին նման մեծ հնարավորության համար։

Պանրագործության մրցույթում «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության , ՍԵՅ-ԵՍ հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակներում

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության , ՍԵՅ-ԵՍ հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակներում Գավառի «Օազիս Ռեզորտ» համալիրում մայիսի 27-ին անցկացվեց մրցույթ «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» և «Անասնաբուժութուն» մասնագիտությունների գծով, որին մասնակցում էին Ստեփանավանի, Գավառի և Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջների ուսանողներ և ոչ ֆորմալ դասընթացների մասնակցած երիտասարդներ: Պանրագործության մրցույթի մասնակիցները հմտորեն կիրառելով իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները, ցուցադրեցին բարձր արդյունք՝ […]

Բաց դաս ֆիզիկա առարկայից

Քոլեջի հանրակրթական առարկաների ամբիոնի դասախոս՝ Ա.Աղաջանյանի կողմից «Հաշվ. հաշվ. և մենեջմենթ» 9-ի բազա 1-ին կուրսում կազմակերպվեց ֆիզիկա առարկայից բաց դաս «Օպտիկա» բաժնի՝ երկրաչափական օպտիկա և ալիքային օպտիկա/ենթաբաժինների/ շրջանակներում:Բաց դասին հրավիրված էին նաև քոլեջի սկսնակ դասախոսներ և ամբիոնների վարիչներ

Մասնագիտական ստեղծագործական մրցույթ

Քոլեջի տնտեսագիտական ամբիոնի կողմից կազմակերպվեց ուսանողների մասնագիտական ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթ, որի շրջանակներում շնորհակալագրով պարգևատրվեցին առկա բաժնի «Մենեջմենթ» մասն. 2-րդ կուրսի ուսանող՝ Ս.Պառավյանը և «Մենեջմենթ» մասն. 3-րդ կուրսի ուսանողուհի՝ Ա.Չոբանյանը, ինչպես նաև շնորհակալագրով պարգևատրվեց ուսանողների ս տեղծագործական աշխատանքների ղեկավարը: