Անասնաբույժը զբաղվում է կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման մասնագիտական գործունեությամբ՝ ագրոարդյունաբերական համալիրի սեփականության տարբեր ձևեր ունեցող կազմակերպություններում: Իրականացնում է անասնաբուժասանիտարական միջոցառումների իրականացում, մասնակցում է գ/տ կենդանիների հիվանդությունների ախտորոշմանը և բուժմանը , կենդանական ծագում ունեցող հումքի և մթերքների անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության անցկացմանը, անցկացնում է սանիտարաճանաչողական գործունեություն, կատարում է ֆինանսական վերլուծություն և կազմում: