Քոլեջը կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

  1. Անասնաբուժություն
  2. Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
  3. Մենեջմենթ
  4. Հաշվապահական հաշվառում
  5. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
  6. Գյուղատնտեսական մեքենաների  և սարքավորումների շահագործում, նորոգում