Հեռակա բաժնի 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակը

Հարգելի հեռակա բաժնի <<Անասնաբուժություն>> և <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտությունների ուսանողներ, ձեզ ենք ներկայացնում՝ 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակները ըստ մասնագիտությունների.

ՀՀ ԿԳՄՍՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>>ՊՈԱԿ-ը ինչպես նաև քոլեջի կառավարման և ուսանողական խորհուրդների անդամ ուսանողներ՝ Ն.Մաթևոսյանը, Է.Մկրտչյանը և Տ.Պապյանը արժանացան շնորհակալագրերի՝ ԲԻԶՆԵՍ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ հիմնադրամի կողմից Գերմանական <<ՄԿՈՒ-համագործակցություն>> ծրագրի շրջանակներում սերտ համագործակցության համար: