«Մենեջմենթ» մասնագիտությամբ մասնագետի պարտականություններն են`

 1. առևտրի բնագավառում գործունեություն կազմակերպելը, ծրագրելը և համակարգելը
 2. վաճառքի բաժնի աշխատակազմի աշխատանքային գրաֆիկի կազմելը
 3. իր բաժնում նոր աշխատակիցներ ընդունելու և հեռացնելու գործընթացներին մասնակցելը
 4. Առևտրի ծավալների կատարման ապահովելը ըստ ժամանակացույցի
 5. առևտրային գործունեությանընթացքում միջոցների արդյունավետ օգտագործման հսկելը
 6. իր  բաժնի աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների ուսուցանումը, վերապատրաստումը
 7. առևտրային գործունեության արդյունքները վերլուծելը և գնահատելը, դրանց մասին վերադասներին զեկուցելը
 8. կազմակերպության  այլ ստորաբաժանումների հետ համագործակցելը
 9. հաշվառում կազմակերպելը, առևտրային գործունեության հաշվետվություն կազմելը և ղեկավարությանը ժամանակին ներկայացնելը
 10. Հաճախորդներին արագ և պատշաճ մակարդակով սպասարկումը ապահովելը
 11. գնացուցակ, գնային ճկուն համակարգ, զեղչեր և խրախուսման այլ միջոցներ, վաճառքի մեթոդներ սահմանելը
 12. Վաճառքի կանխատեսումներ կատարելը
 13. գործունեության հետկապված ռիսկերի գնահատելը և առավել ռիսկային գործարքները ղեկավարության հետ համաձայնեցնելը
 14. մատակարարող, պատվիրատու և այլ կազմակերպությունների հետ բանակցություններ վարելը, կազմակերպության կողմից ընդունելի պայմաններով համագործակցելը
 15. Որոշումների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքելը և մշակելը
 16. Վերահսկողության արդյունավետ համակարգի մշակելը և կիրառելը:
Քոլեջի «Մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների ուսումնական պրակտիկան «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ընկերությունում
Գործարար խաղ՝ «Բիզնես պլաններ» թեմայով
Գործարար խաղ՝ «Բիզնես պլաններ» թեմայով

Միջին մասնագիտական կրթության «Մենեջմենթ» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները`

 1. առևտրային բաժնի ղեկավար, մենեջեր
 2. առևտրային բաժնի աշխատակազմի կառավարիչ, մենեջեր
 3. առևտրի խթանման կազմակերպիչ, մենեջեր
 4. առևտրի կազմակերպիչ, մենեջեր