Մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները՝ տեխնիկ՝գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ նորոգող, տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումներ նորոգող, տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկող, տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործման: