Տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման տեխնիկն իրականացնում է տրանսպորտային համակարգի պետական կառավարման մարմիններում, տրանսպորտային կազմակերպություններում կամ այլ կազմակերպությունների տրանսպորտային բաժիններում փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում , տեսչական աշխատանքների կատարում, տրանսպորտային ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Կազմակերպում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների և ուղևորների փոխադրումը: Ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի շահագործումը և կատարում տրանսպորտային առաքչական աշխատանքներ:

Գործնական աշխատանք «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում» և «ԱՏՄ և շարժիչներ» մոդուլներից

 

Գործնական աշխատանք «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում» և «ԱՏՄ և շարժիչներ» մոդուլներից