ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում <<Անասնաբուժություն>>և<< Կաթի և կաթն. տեխնոլոգիա >> մասնագիտությունների գծով ՝ ՌԶԳ հ/կ-ի գործուն աջակցությամբ իրականացվում է աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում աշխատանքային միջավայրում, ոլորտային լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ: Պիլոտային ծրագրի շրջանակներում քոլեջում մեկնարկել է <<Անասնաբուժություն>> մասնագիտության ուսանողների ուսուցումը՝ ֆերմեր Ա.Հարությունյանի տնտեսությունում, որտեղ ուսանողները մենթորի և դասախոսի աջակցությամբ կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ձեռք են բերում մասնագիտական […]