Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում իրականացվում է հեռակա ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով՝  միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով.

  1. Անասնաբուժություն — ուսման տևողությունը՝ 4 տարի
  2. Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա — ուսմանտևողությունը՝ 3 տարի 6 ամիս
  3. Մենեջմենթ — ուսման տևողությունը՝ 3 տարի
  4. Հաշվապահական հաշվառում — ուսման տևողությունը՝ 3 տարի
  5. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում — ուսման տևողությունը՝ 3 տարի 6 ամիս

Կրթությունն իրականացվում է ՄԿՈՒԶԱԿ–ի ներկայացրած կրթական չափորոշիչներով և ուսումնական պլաններով:

Հեռակա ուսուցման տարեկան ուսման վարձը բոլոր մասնագիտությունների համար կազմում է 80000 /ութսուն հազար/ դրամ:

Հեռակա բաժնի աշխատանքները համակարգում է Տաթևիկ Չոբանյանը: