<<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելություն

<<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով <<Անասնաբուժություն>>՝ կրտսեր անասնաբույժ ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 4 տարի միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի <<Կաթիևկաթնամթերքիտեխնոլոգիա>>՝տեխնոլոգկաթիևկաթնամթերքիարտադրության ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի 6 ամիս միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 2 տարի 6 ամիս <<Գյուղատնտեսականմեքենաներիևսարքավորումներիշահագործումևնորոգում>>՝տեխնիկգյուղմեքենաներիևսարքավորումներիտեխնիկականսպասարկմանևնորոգման ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ […]

ԲՈՒՀ-երի և նրանցնում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015թ-ի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետով և ՀՀ կգմս նախարարության 06.05.2020թ-ի N 01/08.1/0293-20 գրությամբ ձեզ է ներկայացնում այն ԲՈՒՀ-երի և նրանցնում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը, որոնց գծով թույլատրվում է քոլեջը բարձր առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտներին 2020-2021 ուստարում ուսումը շարունակել ներքոնշյալ ԲՈՒՀ-երում ներքոնշյալ մասնագիտությունների գծով հեռակա […]

2020-2021 ուսումնական տարում ուսումը շարունակել ԲՈՒՀ-ում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015թ-ի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշմամբ տեղեկացնում է, որ մինչև 2014 թվականը քոլեջ ընդունված ուսանողները/շրջանավարտները/ հնարավորություն ունեն 2020-2021 ուսումնական տարում ուսումը շարունակել ԲՈՒՀ-ում ՝ առկա կամ հեռակա ուսուցմամբ երկրորդ կուրսում, եթե ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլաններով նախատեսված առարկաների (մոդուլների) առարկայական տարբերությունների քանակը չի գերազանցում 8-ը, իսկ […]

Հարգելի դասախոսներ, ուսանողներ քոլեջի տնօրինությունը տեղեկացնում է ձեզ, որ արդեն պատրաստ է հանրակրթական առարկաների թվայնացված տարբերակների հեռախոսային հավելվածը։Այն բեռնելու համար անհրաժեշտ է մտնել հեռախոսի հավելվածների բաժին( Play Market կամ App store ) և որոնման դաշտում գրել (Armenian school books) որից հետո կբերի տվյալ հավելվածը և հնարավոր կլինի այն ներբեռնել

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Հարգարժան դասախոսներ, սիրելի ուսանողներ քոլեջի տնօրինությունը տեղեկացնում է ձեզ, որ քոլեջում բաց թողնված դասերը կլրացվեն ս/թ մարտի 23-ից նախապես կազմված դասացուցակով հեռավար և առցանց տարբերակներով օգտագործելով՝ Zoom.us, Messenger,Viber, էլ.փոստ ,WhatsApp -ի հարթակները:ՈՒստի անհրաժեշտ է քոլեջի ուսանողների մշտապես կապը քոլեջի տնօրինության, կուրսղեկների այնպես էլ դասավանդող դասախոսների հետ՝ միացյալ աշխատանքը կազմակերպելու համար, ինչպես նաև քոլեջի տնօրինությունը […]

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի ուսանողներ քոլեջի տնօրինությունը տեղեկացնում է ձեզ` Հաշվի առնելով այն փաստը,որ 2019-2020ուստարվա 1-ին կիսամյակը մոտենում է իր ավարտին և առջևում քննությունների և ստուգարքների հանձնման շրջանն է մոտենում, ուստի, քոլեջի տնօրինությունը զգուշացնում է ձեզ՝ զերծ մնալ տարատեսակ գրագողություններից, արտագրություններից,անազնիվ կերպով գնահատականի արժանանալուց, համացանցից տառացի արտագրություններից  և կեղծիքներից

«Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի  90-ամյակը

Սույն թվականին՝  2019-ին, լրանում է «Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի  90-ամյակը: Այս փառահեղ հոբելյանի առթիվ քոլեջի տնօրինությունը հավաքագրում է իր պատմության,  իր անցած հետաքրքիր ուղու մասին տեղեկություններ: Խնդրում ենք այն մարդկանց,  ովքեր սերտորե նառնչություն են ունեցել քոլեջի կյանքին, ստեղծել ու կերտե են նրա 90-ամյա հարուստ պատմությունը, իրենց ձեռքին ու հիշողություններում ունեցած այդ բոլոր փաստերն ուղարկեն  […]

Մասնագետների պահանջարկ

<<Ստեփանավանի  պրոֆ. Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ում առկա է հետևյալ մասնագետների պահանջ. Տնտեսագիտության մասնագետներ Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում մասնագիտության մասնագետներ