Մասնագետների պահանջարկ

<<Ստեփանավանի  պրոֆ. Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ում առկա է հետևյալ մասնագետների պահանջ. Տնտեսագիտության մասնագետներ Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում մասնագիտության մասնագետներ