Դեկտեմբերի 6-ին քոլեջում հայտարարվեց տագնապ

Սույն թվականի դեկտեմբերի 6-ին քոլեջում հայտարարվեց տագնապ և կազմակերպվեց տարհանում, ուսանողները փորձեցին դասախոսների օգնությամբ առաջին օգնության փորձարարական աշխատանքներ  իրականացնել:

Մասնագիտական պրակտիկան Ալպիան ՍՊԸ-ում

Քոլեջի առկա բաժնի «Կաթի և  կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության  3-րդ կուրսի մասնագիտական պրակտիկան Ալպիան  ՍՊԸ-ում: ՈՒսանողներն արտադրության գործընթացին մասնակցելով ցուցաբերեցին մասնագիտական  հմտություններ, ինչպես նաև կատարած աշխատանքները բարձր մակարդակով ներկայացրեցին օրագիր հաշվետվության պաշտպանության  ժամանակ: