«Մասնագիտությունների օր» խորագրով մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառում

«Համագործակցության խթանում հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» ծրագրի շրջանակներում ս/թ օգոստոսի 5-7-ը մեր քոլեջում տեղի ունեցավ «Մասնագիտությունների օր» խորագրով մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառում:Միջոցառումը կազմակերպվել էր Եվրոպական միության աջակցությամբ /Ռազմավարական զարգացման գործակալություն/ ՌԶԳ/ ՀԿ-ի կողմից : Ծրագրի շրջանակներում քոլեջ էին հրավիրվել տարածաշրջանի դպրոցների աշակերտները:Եռօրյա դասընթացի ընթացքում կազմակերպվեցին հանդիպում – քննարկումներ մասնագետների հետ, ներկայացվեցին […]

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

Հարգելի դիմորդներ այս հարթակում ձեզ են ներկայացվում կրթության գործընթացը կազմակերպող և կարգավորող հետևյալ օրենքները, իրավական ակտերը և փաստաթղթերը ՀՀ  ԿԳՄՍՆ  միջին. մասն. ուս. հաստ. 2020տարվա ընդ. տեղեր ըստ մասն.րի միջին մասն.կրթ. ծրագրով ՀՀ  ԿԳՄՍՆ միջին. մասն. ուս. հաստ. 2020տարվա ընդ. տեղեր ըստ մասն.րի նախնական մասն. կրթ. ծրագրով ՀՀ ԿԳՄՍՆ միջին. մասն. ուս. հաստ. 2020-2021ուստարվա օտարերկրացիների […]

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

Հարգելի դիմորդներ այս հարթակում ձեզ են ներկայացվում կրթության գործընթացը կազմակերպող և կարգավորող հետևյալ օրենքները, իրավական ակտերը և փաստաթղթերը 1.ՀՀ օրենքը կրթության մասին/14.04.1999թ/ 2.ՀՀ օրենքը նախ. մասն. և միջ. մասն. կրթ. մասին/08.07.2005թ/ 3.Միջին. մասն. ուս. հաստ. ընդ. կարգ/05.04.2012թ./ 4.ՀՀ արդ. նախ. իրավ. անձ. ռեգ. քաղվածք 5.Քոլեջի լիցենզիա 6.Քոլեջի կանոնադրություն/2012թ, 2019թ/ 7.Քոլեջի ներքին կարգապահական կանոններ 8.Քոլեջի խորհրդի […]

Եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց <<Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրման մոտեցումները ՄԿՈՒ ոլորտում>> թեմայով

<<Համագործակցության խթանում ՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների>> ծրագրի շրջանակներում հուլիսի մեկից երեքն ընկած ժամանակահատվածում քոլեջում տեղի ունեցավ եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց <<Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրման մոտեցումները ՄԿՈՒ ոլորտում>> թեմայով։ Դասընթացի ընթացքում ներկայացվեց ԱՀՈւ մոդելի մոտեցումներն ու սկզբունքները ՄԿՈՒ դասախոսների և հյուրընկալող ընկերությունների մենթորների համար ՄԿՈՒ ձևաչափով, Դպրոց ֊տնտեսություն մոդելը, […]

<<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելություն

<<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով <<Անասնաբուժություն>>՝ կրտսեր անասնաբույժ ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 4 տարի միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի <<Կաթիևկաթնամթերքիտեխնոլոգիա>>՝տեխնոլոգկաթիևկաթնամթերքիարտադրության ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի 6 ամիս միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 2 տարի 6 ամիս <<Գյուղատնտեսականմեքենաներիևսարքավորումներիշահագործումևնորոգում>>՝տեխնիկգյուղմեքենաներիևսարքավորումներիտեխնիկականսպասարկմանևնորոգման ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ […]