<<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով գիտական միջոցառում

Քոլեջի ուսանողությունը գրադարանավար՝ Վ.Մելիքսեթյանի գլխավորությամբ իրականացրեցին <<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով գիտական միջոցառման 2-րդ մասը, որն ուղեկցվեց ֆիլմի դիտումով ինչպես նաև միջոցառման շրջանակներում ուսանողների կողմից ընթերցվեցին սույն խորագիրը կրող ինքնուրույն աշխատանքներ և լավագույն աշխատանքները քոլեջի տնօրինության կողմից պարգևատրվեցին: Միջոցառումն ուներ ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական նշանակություն: Շնորհակալությո ւն քոլեջի ուսանողադասախոսական անձնակազմին միջոցառմանն աջակցելու համար:

Մասնագիտական օր

<<Մասնագիտական օր>> թեմայի շրջանակներում Ստեփանավանի թիվ 2-րդ դպրոցի աշակերտները այցելեցին մեր կրթօջախ, որտեղ <<Տեխնիկական >> ամբիոնի վարիչ՝ Լ.Գրիգորյանի, դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ ներկայացվեցին ամբիոնի հնարավորությունները ինչպես նաև այցի շրջանակներում <<Փոխ. կազմ. և կառ. տրանսպորտում>> և <<Գյուղ. մեք. և սարք.շահ.>> մասնագիտությունների ուսանողների կողմից կազմակերպվեց միջոցառում՝ <<Ապագայի մեքենաներ>> թեմայով, որի շրջանակներում ներկայացվեցին ապագայում շահագործելի մեքենաները և գյուղ. […]

Այցելություն <<Տարածքային միասնական սոցիալական ծառայություն>>

Կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու՝ Կ.Ջիլավյանի և Ք.Մովսեսյանի ուղեկցությամբ քոլեջի <<Մենեջմենթ>> և <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտությունների ավարտական կուրսերի ուսանողները այցելեցին <<Տարածքային միասնական սոցիալական ծառայություն>>, որտեղ ավագ մասնագետ Գ.Դավթյանը ներկայացրեց կենտրոնի գործառույթները, կենտրոն դիմելու կարգը՝ թափուր աշխատատեղերը համալրելու համար: Շնորհակալություն ՄՍԾ-ի ավագ մասնագետ՝ Գ.Դավթյանին և տնօրինությանը:

Այցելություն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հրավերով Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի թվով 42 ուսանողներ <<Սպառողների ֆինանսական կրթության բարձրացում>> ծրագրի շրջանակներում այցելեցին հաշտարարի գրասենյակ, ինչպես նաև <<Էլիտ պլազա>> բիզնես կենտրոնում մասնակցեցին սեմինար դասընթացի, որտեղ ուսանողները ստացան գիտելիքներ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության մասին, որի շրջանակներում կազմակերպվեց ինտելեկտուալ խաղ ձեռք բերված գիտելիքների վերաբերյալ և հաղթող թիմը պարգևատրվեց հուշանվերներով: Այնուհետև […]

Գիտական միջոցառում

Քոլեջի ուսանողությունը գրադարանավար՝ Վ.Մելիքսեթյանի գլխավորությամբ իրականացրեցին գիտական միջոցառում՝ <<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով նվիրված Անի մայրաքաղաքին: Միջոցառումն ուներ ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական նշանակություն: Շնորհակալություն քոլեջի ուսանողադասախոսական անձնակազմին միջոցառմանն աջակցելու համար