Եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց <<Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրման մոտեցումները ՄԿՈՒ ոլորտում>> թեմայով

<<Համագործակցության խթանում ՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների>> ծրագրի շրջանակներում հուլիսի մեկից երեքն ընկած ժամանակահատվածում քոլեջում տեղի ունեցավ եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց <<Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրման մոտեցումները ՄԿՈՒ ոլորտում>> թեմայով։ Դասընթացի ընթացքում ներկայացվեց ԱՀՈւ մոդելի մոտեցումներն ու սկզբունքները ՄԿՈՒ դասախոսների և հյուրընկալող ընկերությունների մենթորների համար ՄԿՈՒ ձևաչափով, Դպրոց ֊տնտեսություն մոդելը, […]

<<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելություն

<<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով <<Անասնաբուժություն>>՝ կրտսեր անասնաբույժ ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 4 տարի միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի <<Կաթիևկաթնամթերքիտեխնոլոգիա>>՝տեխնոլոգկաթիևկաթնամթերքիարտադրության ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի 6 ամիս միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 2 տարի 6 ամիս <<Գյուղատնտեսականմեքենաներիևսարքավորումներիշահագործումևնորոգում>>՝տեխնիկգյուղմեքենաներիևսարքավորումներիտեխնիկականսպասարկմանևնորոգման ուսման տևողությունը ՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ […]

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն՝ պրն. Ս.Ռ.Հունանյանի շնորհավորական ուղերձը շրջանավարտներին

Սիրելի շրջանավարտներ դուք քոլեջն ավարտում եք արտասովոր մի իրավիճակում կապված կորոնավիրուսի սահմանափակումների հետ,ինչը թույլ չտվեց այս կարևոր իրադարձությունը նշել հանդիսավորությամբ, ձեր ընկերների և դասախոսների հետ։ Միևնույն ժամանակ վստահ եմ,այս ամենն առիթ է խորությամբ ընկալել և վերաիմաստավորել այն բոլոր արժեքներն ու գիտելիքները, որ ստացել եք դասախոսներից և ինչու չէ ընկերներից այս տարիների ընթացքում։Ինչևէ, նոր ճանապարհի մեկնարկը […]

Քոլեջից դեպի ԲՈՒՀ

2019-2020 ուստարվա պետական որակավորող հանձնաժողովները երաշխավորել են ներքոնշյալ շրջանավարտների ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժնի համապատասխան մասնագիտության 2-րդ կուրսում շարունակելու մասին. 1.Սիմոնյան Արուսյակ — ԵՊՀ /Երևանի պետական համալսարան/ 2.Հովասափյան Արծրուն — ՀԱԱՀ/Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան/ 3.Սուքիասյան Արեն — ՀՊՏՀ/Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան/ 4.Բաղդասարյան Անի — ՀՊՏՀ/Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան/ 5.Գրիգորևա Վիկտորիյա — ՀՊՏՀ/Հայաստանի պետական տնտեսագիտական […]

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ա.Հարությունյանի հրամանը

Հարգելի դասախոսներ Ձեզ է ներկայացվում ՀՀ  ԿԳՄՍ   նախարար Ա.Հարությունյանի հրամանը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ (ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ) ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 2019-2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ:

ԲՈՒՀ-երի և նրանցնում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015թ-ի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետով և ՀՀ կգմս նախարարության 06.05.2020թ-ի N 01/08.1/0293-20 գրությամբ ձեզ է ներկայացնում այն ԲՈՒՀ-երի և նրանցնում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը, որոնց գծով թույլատրվում է քոլեջը բարձր առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտներին 2020-2021 ուստարում ուսումը շարունակել ներքոնշյալ ԲՈՒՀ-երում ներքոնշյալ մասնագիտությունների գծով հեռակա […]

2020-2021 ուսումնական տարում ուսումը շարունակել ԲՈՒՀ-ում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015թ-ի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշմամբ տեղեկացնում է, որ մինչև 2014 թվականը քոլեջ ընդունված ուսանողները/շրջանավարտները/ հնարավորություն ունեն 2020-2021 ուսումնական տարում ուսումը շարունակել ԲՈՒՀ-ում ՝ առկա կամ հեռակա ուսուցմամբ երկրորդ կուրսում, եթե ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլաններով նախատեսված առարկաների (մոդուլների) առարկայական տարբերությունների քանակը չի գերազանցում 8-ը, իսկ […]