Կրթաթոշակ տրամադրված ուսանողների անվանական կազմը

Հարգելի ուսանողներ ձեզ է ներկայացվում 《Ստեփանավանի պրոֆ. Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ》ՊՈԱԿ-ի 19.09.2022թ. կայացած քոլեջի խորհրդի նիստի թիվ 2 որոշման 2022-2023 ուստարվա համար կրթաթոշակ տրամադրված ուսանողների անվանական կազմը

2021-2022 ուստարվա փոխատեղումները

《Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ》ՊՈԱԿ-ի 2021-2022 ուստարվա արդյունքում իրականացված փոխատեղումները /անվճար ուսուցման համակարգից վճարովի ուսուցման համակարգ և վճարովի ուսուցման համակարգից անվճար ուսուցման համակարգ անցած ուսանողների անվանական կազմը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ստեփանավանի պրոֆ. Ա.Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ»  ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ տեխնիկական ( 2 դրույք), հաշվապահական ( 1 դրույք),  անասնաբուժական ( 1դրույք), առարկաների դասախոսների պաշտոնի թափուր տեղերի համար: Դասախոսի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը և աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը որոշվում է՝ ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է բանավոր` հարցազրույցի միջոցով, յուրաքանչյուր մասնակցի հետ […]

2022-2023 ուստարվա ընդունելության արդյունքները

Հարգելի դիմորդներ Ձեզ ենք ներկայացնում <<Ստեփանավանի պրոֆ. Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 2022-2023 ուստարվա առկա բաժնի ընդունելության մրցույթի արդյունքները՝ ըստ կրթության հիմքի և մասնագի տությունների:

Գործնական աշխատանք «Խումբ: Թիմային վարքագիծ»

Քոլեջի  «Կաթի և կաթնամթերքի   տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսում /Կառավարում/ առարկայի աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման շրջանակներում անցկացվեց գործնական աշխատանք «Խումբ: Թիմային վարքագիծ » թեմաների շուրջ, որի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել խմբային աշխատանքի և թիմային վարքագծի հմտություններ:

Մասնագիտական կարողությունների կատարելագործում

Քոլեջի առկա բաժնի «Անասնաբուժություն» և «Կաթի և կաթն. տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողները կատարելագործելով իրենց մասնագիտական կարողությունները աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում են իրականացնում կաթի վերամշակման ձեռնարկու թյունում և անասնապահական ֆերմայում:

<<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով գիտական միջոցառում

Քոլեջի ուսանողությունը գրադարանավար՝ Վ.Մելիքսեթյանի գլխավորությամբ իրականացրեցին <<Թեկուզ ավեր, բայց միշտ կանգուն Անի>> խորագրով գիտական միջոցառման 2-րդ մասը, որն ուղեկցվեց ֆիլմի դիտումով ինչպես նաև միջոցառման շրջանակներում ուսանողների կողմից ընթերցվեցին սույն խորագիրը կրող ինքնուրույն աշխատանքներ և լավագույն աշխատանքները քոլեջի տնօրինության կողմից պարգևատրվեցին: Միջոցառումն ուներ ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական նշանակություն: Շնորհակալությո ւն քոլեջի ուսանողադասախոսական անձնակազմին միջոցառմանն աջակցելու համար:

Մասնագիտական օր

<<Մասնագիտական օր>> թեմայի շրջանակներում Ստեփանավանի թիվ 2-րդ դպրոցի աշակերտները այցելեցին մեր կրթօջախ, որտեղ <<Տեխնիկական >> ամբիոնի վարիչ՝ Լ.Գրիգորյանի, դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ ներկայացվեցին ամբիոնի հնարավորությունները ինչպես նաև այցի շրջանակներում <<Փոխ. կազմ. և կառ. տրանսպորտում>> և <<Գյուղ. մեք. և սարք.շահ.>> մասնագիտությունների ուսանողների կողմից կազմակերպվեց միջոցառում՝ <<Ապագայի մեքենաներ>> թեմայով, որի շրջանակներում ներկայացվեցին ապագայում շահագործելի մեքենաները և գյուղ. […]